DIMNIČARSKE USLUGE

333DIMNIČARSKE  USLUGE

Paljenje u čišćenje dimnjaka

Šamotiranje šporeta

Čišćenje  kotlova za centralno grejanje

Čišćenje kaljevi peći

Zidanje  kaljevi peći